« Blogmeet Leuven 2009: bedankt! | Hoofdmenu | Barcamp in de Zoo: 23 mei »

dinsdag, 05 mei 2009

Reacties

Andhi

Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het een behoorlijk lelijk ding. Zo zie je maar weer dat nerds en goeie smaak elkaar nog steeds perfect weten te ontlopen ;)

Jan Boeykens

Schitterend idee. Zodra ik wat geld heb, schaf ik mij er één aan en ga er ik voor de deur van je vriend Michel mee post vatten.

Jan Boeykens

Toen ik die webpagina met dat stopteken voor het eerst zag staan, dacht ik dat het om een grap van Chris Hölsken ging die de draak wilde steken met Minister De Clerck, Child Focus, de Hoge Raad voor Justitie, met een paar kranten zoals De Standaard en iederéén die riep dat zijn blog moest gesloten worden.
Maar toen bleek dat de toegang tot zijn blog werkelijk geblokkeerd was, dacht ik dat het een grap was van de federale politie die Chris Hölsken belachelijk wilden maken door het stopteken van 'Stop Kinderporno' te gebruiken.

Achteraf vroeg ik mij af wie dit stopteken als eerste gebruikt had: Child Focus, Chris Hölsken of de federale politie.
En eerlijk gezegd, ben ik daar nog altijd niet achter gekomen.

Ik heb wel gemerkt dat Skynet die met de andere Belgische providers bij het ontoegankelijk maken van de blog werd betrokken, zowel publiciteit voor Child Focus als voor E-cops maakt.

Verder wist ik te achterhalen dat de Belgische providers in 2004 een samenwerkingsakkoord met de Justitie hebben afgesloten.

Jan Boeykens

Men moet wel blind zijn om niet te zien wat er gebeurt:

- De Clerck die het e-mail-verkeer gedurende twee jaar wil laten opslaan, zonder rekening te houden met de privacy van de burger terwijl men een hele comedie opvoert over het 'respect van de privacy' in de zaak Hölsken.
- De Clerck die met het federale parket een voorstel uitwerkt om blogs en websites snel en efficiënt te kunnen blokkeren (en dan gaat het niet alleen over het blogje van Chris Hölske omdat die foto's, namen en woonplaatsen van veroordeelde pedofielen bekend wil maken).
- De roep om het snelrecht terug in te voeren alhoewel De Clerck opmerkte dat men 'voorzichtig moest zijn omdat het snelrecht niet direct een sukses was in het verleden'.
- De 22 miljoen euro die de regering vorig jaar aan telefoonafluisteringen heeft uitgegeven 'om de criminaliteit te bestrijden' (en onder de 'criminelen' bevinden zich tal van politici, syndicalisten en actievoerders die met het regeringsbeleid niet akkoord zouden kunnen gaan).
- Het begrotingstekort van de federale regering ten belope van 25 miljard euro en de reeks besparingen die thans in het vooruitzicht worden gesteld alhoewel de CD&V voor de verkiezingen nog zei dat zij 'niet direct aan besparingen dacht'.
- De versterking van het politieapparaat en de bouw van nieuwe gevangenissen die niet alleen bedoeld zouden zijn 'om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan'.

Jan Boeykens

Zeg Maarten wat denk jij van de verwijdering van onze skynetblogs ?

Ik weet dat het wereldje van de blogspecialisten klein is, zeker in Vlaanderen waar dat iederéén iederéén kent.

Ik weet ook dat je jarenlang bij Skynet hebt gewerkt en dat je de slynetblogs en de Blogoloog ontworpen hebt.

Maar is dat een reden om censuur goed te praten ?

Maarten Schenk

Ik kan niet direct iets zeggen over de zaak omdat ik de feiten niet ken.
Een Skynetblog die door Skynet wordt verwijderd omwille van een overtreding
van de gebruiksvoorwaarden is trouwens ook geen censuur. Censuur is het pas
als de overheid het doet. Als het hier om een actie van Skynet ging volgens
de gebruiksvoorwaarden is het eenvoudigweg toepassing van een clausule uit
een contract dat is afgesloten tussen twee partijen.

Of het daarom moreel en ethisch verantwoord is, dat is een andere zaak
uiteraard. Maar zoals al eerder gezegd, ik ken de feiten niet om daar een
oordeel over te kunnen vellen. Ik weet zelfs niet of het hier om een
verwijdering op grond van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden ging...


2009/9/28

Jan Boeykens

We weten zelfs niet over welke precieze 'overtreding van de gebruiksvoorwaarden' het gaat omdat Skynet haar 'waarschuwingsbericht' naar een emailadres stuurde dat niet meer bestaat. De domeinnaam ervan werd al sinds 2003 opgeheven.
Skynet kreeg haar bericht (als zij het werkelijk verzonden heeft) dus gewoon teruggestuurd.

We brachten Skynet van dit feit reeds jarenlang geleden op de hoogte maar kregen geen antwoord.

Bovendien verloopt alle correspondentie van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven al sinds jaar en dag via het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com.
Dit adres bevindt zich niet alleen op de door Skynet gesloten blog 'Doofpot Justitie' maar is ook in het klachtendossier van de Skynet Klantendienst opgenomen.

We kregen dus geen enkele mogelijkheid om ons verdedigen tegen de klacht van je vriend Michel die ons op zijn blog voor 'pedovriendjes' en dergelijke uitmaakte.

Op die manier dreigt ons jarenlange werk (de blog Doofpot Justitie bevatte het internet-archief van onze vereniging sinds 2005)in één klap verloren te gaan.

Men kan dit moeilijk een 'vergissing' noemen en, indien men werkelijk wil, kan men de blogs terugplaatsen.

Enkele jaren geleden werden wij ook al het slachtoffer van een klacht bij Skynet. Een zekere Charly N. die ons vanuit zijn blog voortdurend beschimpte, zei dat we 'zijn naam hadden gebruikt en zijn privacy hadden geschonden'. Zonder verwittiging sloot Skynet toen de blogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' en stuurde haar waarschuwingsbericht naar het reeds onbestaande emailadres. Toen we protest bij Skynet aantekenden omdat Charly N. bezwaarlijk een herkenbare familienaam genoemd kan worden en erop wezen dat we geen enkel bericht hadden ontvangen, besloot Skynet op de blogs terug te plaatsen. Dat was dus correct.
Nadien diende deze Charly N. nog een klacht in bij de Canadese provider 'Bravenet' die de website van Prinses de Croÿ sloot met de mededeling dat zij de 'Belgisceh Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.

Je zegt, Maarten, dat men pas van censuur kan spreken als de overheid een blog of website sluit.
Maar ja, van Child Focus wordt ook gezegd dat zij 'niks met de overheid te maken heeft' terwijl zij constant met de politie en de justitie samenwerkt.
Het enige verschil bestaat erin dat Belgacom-Skynet ook een massa internet- en e-mail-gegevens van haar klanten aan de politie en justitie doorgeeft en dat zij ervoor zorgt dat er een jaarlijks bedrag van 22 miljoen euro aan telefoonafluistering wordt uitgegeven.

Jan Boeykens

Je moet mijn opmerking 'je vriend Michel' niet te persoonlijk opnemen hé Maarten.
Ik wil daarmee niks suggereren.

Het is nu éénmaal een feit dat het wereldje van blogspecialisten in Vlaanderen erg klein is. Het is dus normaal dat ze elkaar kennen en, via de blogfora, op een vriendschappelijke manier met elkaar corresponderen.
Het snelle uitwisselen van allerhande informatie en de vriendschappelijke contacten die daardoor ontstaan, is juist het prachtige aan het Internet !
Ik maak je dus geen enkel verwijt.

Buiten jij en Michel ken ik niemand in dat wereldje van blogspecialisten alhoewel er ook nog enkele anderen zullen zijn en ik een complete amateur ben op dat gebied.

Het is natuurlijk wel grappig ('grappig' is misschien het juiste woord niet) dat jij de skynetblogs uit de grond hebt gestampt en dat Michel van zijn kant een klacht indiende bij Skynet waardoor onze skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' gesloten werden.
Maar allez, ik reken erop dat Skynet bereid is om de blogs terug te openen gezien de redenen die ik reeds heb aangehaald.
Dat zou niet meer dan normaal zijn.
En een tevreden klant is er twee waard hé !

Met onze blogs hebben we trouwens al heel wat publiciteit gemaakt voor de skynetblogs alhoewel we op onze blogs ook heel veel verwijzen naar andere blogs die anders misschien min of meer onbekend zouden blijven. En we beperken ons daarbij niet alleen tot de skynetblogs !

Intussen weten we niet wat we nog wél en wat we niet meer op onze skynetblogs mogen publiceren zodat we verplicht zijn om de artikels of berichten die een zeker risico inhouden, op andere blogs of websites te gaan publiceren.
Dat is wel een beetje te gek eigenlijk want was juist de bedoeling van blogontwerpers zoals jij, om met de blogs een minder grijze massa te maken van de informatie (en desinformatie) waarmee we dagelijks door de mainstream-media zodanig worden overspoeld dat we tenslotte enkel nog wat tot pulp fijngemalen zagemeel in onze hersens hebben.

Maarten Schenk

Ik werk al meer dan vijf jaar niet meer bij Skynet, dus ik ga me er echt niet mee bemoeien.

Michel Vuijlsteke

Boeykens: de website waartegen ik klacht neerlegde bevatte schendingen van copyright en portretrecht.

Ik had u daar ruim op voorhand van op de hoogte gesteld.

En verder maak ik daar geen woorden aan vuil.

Michel Vuijlsteke

..of toch nog één zaak: wat is er verkeerd met de term pedo-vriendje, Boeykens? Marcel Vervloesem is veroordeeld wegens kinderverkrachting, en u blijft herhalen dat jullie vrienden zijn. Ik zie het probleem niet.

Jan Boeykens


@ Maarten

Ik wist dat je niet meer bij Skynet werkte.

Als ik wat beter bij kas zit, kies ik voor Typepad.

Jan Boeykens

Een interessant bericht over Internet-censuur in België en de mensen die klant zijn bij grote providers zoals Telenet en Skynet:
http://www.stroobant.be/internet-censuur-in-belgi%C3%AB

Jan Boeykens

Over onze problemen met onze vriend Michel en de verwijdering van onze skynetblogs, verwijs ik gemakkelijkheidshalve naar http://madbello.nl/?p=6793

Amedee Van Gasse

Zelfs de duivel kan uit de bijbel voorlezen.

Vergis u niet, Luc Stroobant zit wat dit onderwerp betreft in hetzelfde kamp als ikzelf. Namelijk dat de overheid van de technische infrastructuur van het internet moet afblijven. En voor de rest: de wet is de wet. Ook de copyrightwetgeving, of u dat nu leuk vindt of niet.

Gaat u nu ook op mijn blog een beetje zitten spammen in de comments? Weet dan dat er bij mij geen enkele vrijheid van meningsuiting bestaat behalve die van mezelf. Vrijheid van meningsuiting betekent niet automatisch een verplichting om de onzin van een ander aan te horen. Blijf aub op uw eigen blog.

Jan Boeykens

@ Amedee

Bedankt voor je reactie die ik ten zeerste op prijs stel Michel.

De wet is inderdaad de wet en ook advocaten dienen die te respecteren.

Voor wat de toenemende censuur op het Internet betreft, verwijs ik graag door naar een artikel van Micha Cat op
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2865/nwo-maakt-einde-aan-vrij-internet.html

Jan Boeykens

Beste wensen voor 2011.

Shirtdrukker

Je kan ook je foto naar ons versturen & dan op een shirt laten drukken!

www.shirtdrukker.nl

seo plugin

Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Mijn foto

Statistieken  • eXTReMe Tracker

  • View blog authority
Related Posts with Thumbnails